Mať nápad na podnikanie. To je teda skutočne široký pojem, pri ktorom takisto treba zvážiť niekoľko faktorov, aby bolo tento plán úspešný. Je pomerne dôležité, aby išlo o originálnu činnosť, ktorá by bola blízka vašim koníčkom a záujmom, ale na druhej strane je ešte dôležitejšie myslieť na realitu a na to, aby tento plán vynášal peniaze a mal budúcnosť, respektíve aby bol ziskový.

business.jpg

  • Presné zisky a presnú úspešnosť konkrétneho podnikateľského plánu vopred nevie zaručiť skutočne nikto, ale je možné spraviť si v rámci možností čo najreálnejšiu predstavu a snažiť sa postupovať logicky.

Aj pomerne zaujímavý nápad totiž ešte nemusí znamenať, že sa reálne osvedčí. Preto možno skôr, než na svoje záujmy je dôležitejšie myslieť na záujmy, priania a zmýšľanie potenciálnych zákazníkov. Preto je z tohto hľadiska na mieste úvaha :
Aké služby skutočne potrebujú a za akú činnosť by boli ochotní zaplatiť?
Čo má teda potenciál reálne uspieť na dnešnom trhu, čo by vyriešilo pomerne časté požiadavky a želania ľudí? Môžeme sa zamerať na spoločnosť ako celok alebo isté, avšak dostatočne početné skupiny potenciálnych záujemcov z hľadiska veku, záujmov, postojov či možno názorov.

marketing.jpg

Každá konkrétna činnosť alebo služba sa síce dáva propagovať a dajú sa vložiť prostriedky do jej reklamy, ale určite je vždy podstatnou výhodou ak ide o služby, ktoré sa tešia relatívne veľkému záujmu či naplnia potreby dnešných ľudí a teda súčasného trhu celkovo.
Ak by sme mali nájsť ideálne riešenie, tak by malo ísť o činnosť, v ktorej máte znalosť, do určitej miery vás baví a napĺňa, no na druhej strane by malo ísť o trendové úkony, ktoré by zaujali aj ostatných, respektíve podstatnú a dostatočne veľkú časť dnešnej spoločnosti.
Ideálny mix by bolo spojenie vášho úprimného záujmu so službami, ktoré ľudia skutočne budú chcieť a potrebovať využívať.