1. Znižuje čas odozvy
Pre malých podnikateľov vytvára projektový manažér spojenie medzi klientmi a zamestnancami a môže eliminovať dlhé doby odozvy. Keď sa klienti domnievajú, že majú odhodlaných jednotlivcov, ktorí majú na starosti ich obavy, cítia sa dôveryhodnejší a spokojnejší so službami spoločnosti. Projektový manažér odovzdáva ciele a výkonnosť klientom a obchodným lídrom v pravidelne naplánovanej správe.

porada

2. Pomôže pri určovaní prioritných úloh
Keďže projektoví manažéri sú v neustálom kontakte s klientmi, sú si najprv vedomí záujmov a potrieb klienta. Často sa stanú prvým kontaktným bodom, keď sa potreby zmenia alebo sa niečo presmeruje. Pretože projektoví manažéri majú na starosti sledovanie a organizovanie prioritných úloh a termínov, eliminujú stres u zamestnancov, ktorí sa musia sústrediť na úlohy, ktoré majú k dispozícii.

3. Vytvára most medzi podnikovými funkciami
Interná komunikácia je rovnako dôležitá ako externá. Vytvorenie jednotlivca určeného na koordináciu komunikácie tvorí jeden operatívny most. Namiesto toho, aby sa zamestnanci vyvíjali v rôznych typoch vrcholového manažmentu pre rôzne záujmy, projektový manažér je jedinečný človek, ktorý si uvedomuje potreby viacerých projektov a môže urýchliť rozhodovací čas. Projektoví manažéri sa musia uistiť, že majú solídny prehľad o práci, ktorú každé oddelenie vykonáva, a vedia, ako môžu byť najviac nápomocní.

prezentace

4. Optimalizuje podnikové procesy
Projektoví manažéri sú rovnováhou medzi malými detailmi a veľkým obrazom. Takáto rovnováha im pomáha pochopiť účel a výsledok obchodných procesov. Z tohto dôvodu môžu byť projektoví manažéri poverení odstránením krokov, ktoré brzdia spoločnosť alebo posilňujú akcie, ktoré poskytujú hodnotu. Keďže projektový manažér riadi harmonogram, majú možnosť preskúmať míľniky, zlyhania, opakujúce sa úlohy počas celého životného cyklu projektu. Optimalizácia firemných procesov umožňuje plynulejšiu prácu v takmer všetkých oblastiach.