Futbal je bezpochyby kolektívnym športom, no je pravda, že silu tímu tvoria individuality, respektíve každý jeden hráč v poli musí ukázať aj kus individuálnej pripravenosti, sily a snahy. Len tak bude mužstvo kompletné a pripravené vyhrať takmer každý zápas.

futsal

Ako som spomenul, dôrazným faktorom úspechu v zápase je pripravenosť, a teda i osobitný prístup k tréningu. Preto kvalitné futbalové lopty na tréning sú len základom, treba myslieť na to, že nechceme zostať tým najslabším, respektíve nepripraveným článkom tímu, ktorý túto kolektívnu snahu podlomí. Vôbec tak nie je ojedinelý a v tomto prípade je celkom na mieste aj individuálny tréning.

  • Takýmto postupom nielenže minimalizujeme pravdepodobnosť, že by sme tým brdziacim článkom celku boli my, ale naopak, budeme príkladom, a to by mali byť následne vidno i na našom nasadení a obratnosti v zápasoch.

Futbalový tréning môže pozostávať z troch až štyroch tréningov týždenne alebo šesť až sedemkrát za týždeň. Na základe toho prispôsobíme rozvrh a takisto môžeme náš tréning zaradiť buď ako profesionálny alebo amatérsky.
Profi režim– Je pravda, že v tomto režime nie je na individuálny tréning dostatok priestoru, no na druhej strane má hráč raz až dvakrát do týždňa možnosť vybrať si, akú konkrétnu časť chce zdokonaliť. Pokiaľ sa však nenájde čas ani na tento výber, v prípade individuálneho tréningu si budeme musieť nájsť takých 15 minút po skončení a naordinovať si tieto cviky sami. V tomto krátkom úseku je dôležité venovať pozornosť hlavne efektívnemu prevedeniu.

brankář

Amatérsky režim– Dáva v tomto smere hráčom väčšiu slobodu, respektíve sa tu plodia kompromisy, pričom sa nejde len podľa stanovených osnov. Je tak možné, že tento režim môže hráča pripraviť na zápas ešte kvalitnejšie, než profi.
V oboch prípadoch je najefektívnejšie zamerať sa hlavne na základ, čiže prihrávky a prebratie lopty, nakoľko bežný aktívny hráč je v jednom zápase v osobnom kontakte s loptou cca 50 až 60- krát.