Niektorí teenageri skúšajú trpezlivosť dospelých. Nie je to jednoduché, keď sa musíte zvládať problematického teenagera, či už sú to vaše deti, študenti, športovci, členovia skupiny a podobne. Ako sa postaviť tvárou v tvár náročnému dospievajúcemu? Nižšie vám ponúkame zopár kľúčov na úspešné zvládnutie teenagerov, návod ako efektívne s nimi komunikovať a zaobchádzať. Nie všetky tipy uvedené nižšie sa môžu vzťahovať na vašu konkrétnu situáciu. Jednoducho využite to, čo funguje, a zvyšok nechajte tak.

teenager

1.Nenechajte sa rozhodiť

Jednou z najbežnejších charakteristík teenagerov je to, že radi na vás tlačia a nútia vás reagovať negatívne. Robia to rôznymi spôsobmi, vrátane uťahovania si z vás, neposlušnosti, nepočúvania, porušovania pravidiel, provokácie…Čím viac reagujete a hneváte sa, tým viac si teenager myslí, že má nad vami moc.
Prvým pravidlom je zostať v pohode. Čím menej reagujete na provokácie, tým viac môžete využiť zdravý úsudok a situáciu zvládnuť. Keď ste rozrušení, skôr ako poviete alebo urobíte niečo, čo môže situáciu zhoršiť, zhlboka sa nadýchnite a počítajte do desať. Ak ste stále rozrušení doprajte si čas a keď sa upokojíte, vráťte sa k riešeniu problému.

dívka

2.Nastavte jasné hranice

Keďže väčšina teenagerov chce získať väčšiu nezávislosť, budú skúšať vašu trpezlivosť a hranice. V takýchto situáciách je veľmi dôležité stanoviť jasné hranice, aby sa zachoval funkčný a konštruktívny vzťah. Hranice musia byť jasne a konkrétne formulované.
Najefektívnejšie hranice (môžu sa tiež nazývať základné pravidlá, pravidlá domu, pravidlá tímu alebo kódexy správania) sú tie, ktoré sú spravodlivé, rozumné a môžu sa uplatňovať dôsledne.
Prvou a najdôležitejšou hranicou v takmer každej situácii je to, že budete rešpektovaní. To znamená, že ak sa teenager správa voči vám úctivo, potom mu tiež prejavíte istý rešpekt a „udelíte privilégiá“.